Arsalarımızın Çevresindeki Konut Projeleri
00-paladyum07-koz-beytepe05-ankanatura04-inceklife03-restorium02-elit-royal99-ametist

Kooperatifimizin kuruluşu 19-Ekim-1993 tarihinde gerçekleşmiştir.

25-Kasım-1993 tarihinde Kooperatifimiz yönetimi 846 memur çalışanı için ki bu rakam o günkü çalışan bütün EGO memurlarının sayısıdır Çayyolu mevkiinde yeterli büyüklükte arsa tahsisi için Ankara Büyükşehir Belediyesine bir yazı yazmıştır.

18-3-1994 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kooperatifimiz arasında Beytepe toplu konut alanında Kooperatifimize arsa tahsisi ve ada dışı alt yapı yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır.

21-03-1994 tarih ve 3762 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı imzalı yazı ile Kamulaştırma çalışmaları sürdürülen 5452,613,614,615,620,643,549 ve 587 sayılı parsellerin (toplam 531.300 m2) kooperatifimize tahsisi uygun görülmüştür.

Kooperatifimiz 26-11-1997 tarihinde 1997/78 sayılı yazı ile ve 10-03-1998 gün 1998/81 sayılı yazı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden tahsis aldığımız parsellerle ilgili kamulaştırma durumunu sormuştur.

04-05-1998 tarihinde Ankara büyükşehir Belediyesi Kooperatifimize gönderdigi yazıda 614 sayılı parsel hariç diğer parsellerinin kamulaştırmasının iptal edildiği 79.000 m2 alanlı 614 nolu parselin ise 65.945 m2 sinin beldiye uhdesine geçtiğini bildirmiştir.